Pilot leergang voor zorgprofessionals

Vernieuwend Werken in de Zorg

Waarom doen zorgorganisaties mee?

  • Benut het creatieve potentieel en het leervermogen van medewerkers.
  • Deelnemers worden ambassadeurs en inspireren collega’s.
  • Verandering en vernieuwing gaat daarmee makkelijker en sneller, bijv. bij de toepassing van e-health.
  • Uitwisseling van kennis met andere deelnemende organisaties.
  • Een concrete innovatie, als resultaat van de projectopdracht van deelnemers.


— Een leergang voor en door de zorg


Kan de zorg in jouw organisatie ook slimmer georganiseerd worden, met meer aandacht voor vakmanschap en ruimte om te vernieuwen?

Zet dan in op de aanwezige kennis en ervaring van je zorgmedewerkers. Zij leren en ervaren hoe ze ideeën kunnen opdoen en uitvoeren. Ideeën over andere manieren van werken en slimme toepassingen van technologie. Met als doel om de zorg vanuit de praktijk te innoveren.

In de leergang Slimmer werken in de zorg gaan medewerker én leidinggevende samen aan de slag voor een toekomstbestendige zorg. Samen van “Idea” naar “I do”!Unieke leergang: ontwikkeling van mens en organisatie


Voor zorgprofessionals én leidinggevenden

Gericht op kennis en vaardigheden

Werk aan je eigen verbeteridee

Programma op maat voor de zorgprofessional


Waarom doen medewerkers mee?

  • Ze vergroten hun kennis en werken aan vaardigheden om dit toe te passen.
  • Ontwikkelen persoonlijk leiderschap en een growth mindset.
  • Realiseren een eigen verbeteridee voor de zorg.
  • Bouwen aan een netwerk, doen energie en inspiratie op.


— Sociale innovatie: nieuwe manieren van organiseren en innoveren in de zorg

De 21e eeuw brengt grote uitdagingen voor zorgorganisaties. Vergrijzing en ontgroening, schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe technologieën en veranderingen in het zorgstelsel. Die uitdagingen vragen veel van het verandervermogen van organisaties en zorgprofessionals spelen daarbij een cruciale rol. Want innovatiesucces hangt slechts voor een beperkt deel af van technologie. Driekwart van het succes komt van sociale innovatie: van nieuwe manieren om de zorg te organiseren en te innoveren.


De leergang Vernieuwend Werken

De leergang is ontwikkeld vanuit de Erasmus Universiteit samen met zorginstellingen, vóór zorginstellingen. Voor die organisaties die hun veranderkracht en innovatievermogen naar een hoger niveau willen tillen. Het programma is specifiek gericht op zorgprofessionals: hoe kun je met jouw vakmanschap en persoonlijk leiderschap een bijdrage leveren aan vernieuwing van de zorg?


Gericht op kennis én vaardigheden ontwikkelen

Bewezen concepten over nieuwe organisatievormen en innovatieprogramma’s worden toegelicht met praktische voorbeelden. Oefeningen stimuleren persoonlijk leiderschap om de hele organisatie vooruit te helpen. En in een serie work-outs werken de deelnemers samen met andere deelnemers aan de realisatie van een concrete zorginnovatie. Want leren doe je vooral door te doen! Parallel aan de leergang voor zorgprofessionals loopt een traject voor leidinggevenden. Hun support en inzicht in de verandercapaciteit van de organisaties is immers onmisbaar en samen kunnen ze serieuze stappen zetten.


Programma op maat voor zorgprofessionals

We beginnen met een aftrap voor zorgprofessionals en hun leidinggevenden. Gezamenlijke vraagstukken en ambities worden duidelijk en geven invulling aan het vervolg. Tijdens drie lesdagen komen de kernideeën over sociale innovatie aan bod. Telkens één dagdeel kennisoverdracht en twee uur bouwen aan persoonlijke vaardigheden.

Tijdens workouts werken de deelnemers aan hun eigen verbeteridee. Leidinggevenden bieden ondersteuning met raad en daad. Halverwege komen zij samen voor een avondsessie over het thema leiderschap. Het programma eindigt met een gezamenlijke bijeenkomst om de leeropbrengsten te borgen en de eerste vervolgstappen te plannen.